Wednesday Nov 15, 2023

Ani v Amerike Fero Kuminiak nedostal rozhrešenie v spovednici

Bol vychovaný v katolíckej rodine, vieru však začal silno prežívať až na
vysokej škole. V mladosti odišiel za prácou do USA, kde ho prekvapila
otvorenosť, s akou sa v spoločnosti hovorilo o homosexuálnych osobách.
Pocítil však aj neprijatie.

Po návrate na Slovensko zažil kultúrny šok. Vďaka jednej z diskusií na
Filmovom festivale inakosti spoznal queer kresťanov. Dostal sa do
komunity dúhových veriacich, kde našiel nové známosti, prijatie
a duchovnú podporu. V súčasnosti pôsobí vo farskej rade Starokatolíckej
cirkvi Utrechtskej únie v Bratislave

Ako vníma dôležitosť cirkevnej príslušnosti? Čo sa u ľudí musí zmeniť, aby
prijímali inakosť? Čo radí LGBTI+ veriacim, aby dokázali nájsť šťastie a
pochopenie? Rozhovor s Ferom moderoval Miroslav Maťavka zo
spoločenstva SIGNUM – Dúhoví kresťania.

Teplá vlna je podcast Divadla NOMANTINELS, v ktorom sa rozprávame so
zaujímavými osobnosťami a ľuďmi zo slovenskej queer komunity o ich
živote, inšpiratívnych veciach, ktorými sa zaoberajú a odvahe, ktorá im
pomohla prekonať predsudky okolia. Rozhovory moderuje Andrej Kuruc,
Marek Hudec, Miroslav Maťavka a Liberty Blake Simon.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaNadácia mesta Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320